Резервна копија на јамка – резервна копија од AI Cloud To Cloud

Бекап од облак во облак за Microsoft Office 365
или Google Workspace.

Управувано и работи со помош на вештачка интелигенција со
нашата гаранција за враќање.

Податоци за облак
Потребна е резервна копија

Кога датотеката е избришана во Microsoft Office 365 или во Google Workspace, имате 14 или 30 дена пред датотеката целосно да се отстрани.

Ако презапишете датотека или папка, тогаш промената е веднаш и не можете да ја вратите претходната верзија.

Така, без резервна копија, штом вашите податоци ќе бидат избришани или променети од страна на корисниците, или случајно или со откуп, тогаш тие ќе исчезнат.

Резервна копија на јамка
Гаранција за враќање

Loop Backup се единствениот обезбедувач на резервни копии што обезбедува Гаранција за враќање.

Ако поради која било причина не можете да ги вратите претходно резервните податоци со помош на Loop Backup со активна сметка, тогаш ќе ги вратите парите.

Подготвен за да започнете?

Со бесплатен пробен период од 14 дена на Loop Backup

© 2022 CeeJay Software Limited. Сите права се задржани
Loop Backup е заштитен знак на CeeJay Software Limited