Betingelser og Vilkår


Følgende abonnementsaftale og servicevilkår (Aftalen) regulerer din brug af Tjenesterne. Aftalen er en juridisk bindende aftale mellem et skotsk aktieselskab med dets registrerede kontor i CeeJay Software Limited, 23 Melville Street, Edinburgh, Skotland, EH3 7PE, (benævnt "Os", CeeJay") og "Du" som " Kunde".

Ved at bruge eller abonnere på vores tjenester eller installere eller bruge software accepterer du aftalen.

Hvis du indgår denne aftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk enhed, accepterer du, at du har bemyndigelse til at binde en sådan enhed til denne aftale, i hvilket tilfælde vilkårene Kunden, dig, din eller din skal henvise til en sådan enhed.

Al brug af tjenesterne er underlagt specifikationer, gebyrer, funktioner, omfang, varighed og sådanne yderligere vilkår og betingelser, som er specificeret under den tilsvarende ordreformular, som du eller kunden har udført, underskrevet eller på anden måde godkendt i forbindelse med købet af retten til at bruge tjenesterne. Bestillingsformularens vilkår og betingelser er hermed inkorporeret ved henvisning i denne aftale, og i tilfælde af konflikt mellem bestillingsformularen og denne aftale, skal bestillingsformularen kontrollere.

 1. Definitioner

"Kunde" betyder den fysiske eller juridiske person, der abonnerer på og aktiverer Tjenesterne stillet til rådighed af Loop Backup og påtager sig ansvaret for at udføre betalinger for disse Tjenester.

"Abonnement" refererer til en kundes specifikke adgangsvilkår til tjenesterne mod betaling af et gebyr i en defineret periode inden for de brugsgrænser, der er angivet i bestillingsformularen.

"Tjenester" betyder alle produkter, software, tjenester, mobilapplikationer og websteder, stillet til rådighed af Loop Backup, som giver dig mulighed for at replikere dine data fra skytjenesterne, inklusive Workspace og Office 365, til et sekundært skylager med henblik på data beskyttelse.

"Abonnementsperiode" betyder det tidsrum, som du må bruge og få adgang til Tjenesterne som angivet i den relevante bestillingsformular.

"Indhold" betyder elektroniske data og oplysninger, som du indsender til tjenesterne eller indsamlet og behandlet af dig ved hjælp af tjenesterne.

"Bruger" betyder Kundens medarbejdere, agenter, konsulenter, entreprenører eller andre individuelle brugere, som har fået tildelt ret til at få adgang til og bruge Tjenesterne af Kunden i udførelsen af ​​deres pligter for Kunden, og som Kunden har købt Tjenesterne for.

"Forhandler" betyder en af ​​vores partnerforhandlere, gennem hvem du køber tjenesterne.

"Ordreformular" betyder Loop Backup-licenssiden online, der giver dig mulighed for at vælge og abonnere på Tjenesterne eller et bestillingsdokument, der specificerer de Tjenester, der skal leveres nedenfor, som er indgået mellem dig og os eller nogen af ​​vores tilknyttede selskaber eller forhandlere.

 1. Vores ansvar

2.1. Levere tjenesterne. I henhold til denne aftale og bestillingsformularen/-formularerne accepterer vi (i) at levere tjenesterne i overensstemmelse med gældende love og regeringsbestemmelser (ii) at yde kundesupport til tjenesterne, (iii) gøre en rimelig indsats for at udføre tjenesterne tilgængelig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, bortset fra: (a) planlagt nedetid eller (b) enhver utilgængelighed forårsaget af omstændigheder uden for vores rimelige kontrol.

2.2 Beskyttelse af dit indhold. Vi vil opretholde industristandard administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dit indholds sikkerhed, fortrolighed og integritet. Disse sikkerhedsforanstaltninger vil omfatte, men vil ikke være begrænset til, foranstaltninger til at forhindre adgang, brug, ændring eller offentliggørelse af dit indhold af vores personale undtagen (a) at levere tjenesterne, (b) som tvunget af loven i overensstemmelse med afsnit 8.3 ( Tvungen offentliggørelse) nedenfor, (c) som angivet i vores privatlivspolitik, eller (d) som du udtrykkeligt tillader skriftligt.

2.3 California Consumer Privacy Act. Vi modtager ingen personlige oplysninger fra dig ("Dine personlige oplysninger") som modydelse for Tjenesterne eller andre genstande, som vi har leveret til dig. Medmindre det er udtrykkeligt angivet i aftalen, skal vi ikke (a) have, opnå eller udøve nogen rettigheder eller fordele vedrørende dine personlige oplysninger, (b) sælge dine personlige oplysninger eller (c) indsamle, beholde, dele eller bruge dine personlige oplysninger Oplysninger undtagen når det er nødvendigt udelukkende til det formål at udføre Tjenesterne. Vi indvilliger i at afholde os fra at foretage nogen handling, der ville medføre, at enhver overførsel af dine personlige oplysninger, enten til os eller fra os, kvalificeres som et salg af personlige oplysninger i henhold til CCPA. Vi forstår og vil overholde de begrænsninger, der er angivet i dette afsnit og de gældende krav i CCPA. I forbindelse med dette afsnit er vi en tjenesteudbyder, og udtrykkene "Personlige oplysninger", "Sælg", "Salg" og "Tjenesteudbyder" skal have samme betydning som i CCPA.

 1. Brug af tjenester

3.1. Dit ansvar. Du accepterer (i) ikke at få adgang til Tjenesterne, hvis du er Loop Backups konkurrent eller konkurrents affilierede, (ii) ikke at få adgang til Tjenesterne med det formål at overvåge deres tilgængelighed, ydeevne eller funktionalitet eller til andre benchmarkingformål, (iii) ikke at kopiere, distribuere, udføre eller vise nogen idéer, funktioner, funktioner, indhold eller grafik, som tilhører Tjenesterne; (iv) ikke at transmittere dokumenter, der er ulovlige, fortrolige uden tilladelse eller udgør chikane, ærekrænkende, racistisk, uanstændigt, fornærmende, voldelig, truende, vulgært, obskønt eller noget andet uacceptabelt dokument af nogen art; (v) ikke at bruge Tjenesterne til ulovlige formål; (vi) bruge kommercielt rimelige bestræbelser på at forhindre uautoriseret adgang til eller brug af tjenester og underrette os omgående om enhver sådan uautoriseret adgang eller brug; (vii) ikke at tillade adgang til nogen af ​​tjenesterne til andre end dig eller dine brugere; (viii) ikke at sælge, videresælge, licensere, underlicensere, distribuere, udleje eller lease nogen Tjeneste eller inkludere nogen Tjeneste i et servicebureau eller outsourcing-tilbud;

3.2. Gratis prøveversion. Hvis du registrerer dig på vores websted for en gratis prøveperiode, vil vi stille visse Loop Backup-tjenester til rådighed for dig på en prøvebasis, gratis, indtil det tidligere af (a) slutningen af ​​den gratis prøveperiode, som du har registreret dig for at bruge. den eller de relevante tjenester, eller (b) startdatoen for enhver abonnementsperiode for sådanne tjenester, eller (c) vores beslutning om at annullere din gratis prøveperiode. Dit indhold på vores systemer eller i vores besiddelse eller kontrol under din gratis prøveperiode kan blive permanent tabt eller slettet i slutningen af ​​den gratis prøveperiode.

Vi har intet ansvar for nogen skade eller skade, der opstår som følge af eller i forbindelse med en gratis prøveperiode. Uanset afsnit 9 (erklæringer, garantier, eksklusive retsmidler og ansvarsfraskrivelser) leveres tjenesterne under den gratis prøveperiode, "som de er" uden nogen garanti.

3.3. Kundeindhold og privatliv. Du bevarer alle ejendomsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder til og til dit indhold. Vores privatlivspolitik, der er placeret på Loop Backup.ai/privacy, definerer og beskriver brugen og deling af oplysninger, der modtages under din brug af tjenesterne. Du anerkender, at du accepterer vores privatlivspolitik, før du får adgang til eller bruger tjenesterne.

 1. Gebyrer

4.1. Brugsgrænser. Tjenestegrænser angivet i ordreformularen. Hvis du overskrider en specificeret grænse, skal du købe yderligere mængder af tjenesterne eller reducere brugen for at overholde grænserne. Du skal betale alle gebyrer i overensstemmelse med bestillingsformularen. Gebyrer er baseret på købte mængder af Tjenesterne og fortsætter i den oprindelige abonnementsperiode, der er angivet i bestillingsformularen, eller, hvis ikke specificeret, i en indledende periode på et (1) år.

4.2. Betaling. Du vil give os gyldige og opdaterede kreditkortoplysninger eller et alternativt dokument, som er acceptabelt for os. Hvis du giver os kreditkortoplysninger, (i) giver du os tilladelse til at debitere et sådant kreditkort for de tjenester, der er angivet i bestillingsformularen for den oprindelige abonnementsperiode og abonnementsvilkår for fornyelse som angivet i afsnit 5.2, og (ii) skal sikre at de kreditkortoplysninger, der er givet til os, er aktuelle og gyldige og opdatere oplysningerne omgående, hvis kreditkortet udløber. Debitering skal ske på forhånd, enten årligt eller i overensstemmelse med en anden faktureringshyppighed angivet i bestillingsformularen. Hvis bestillingsformularen angiver, at betaling vil ske med en anden metode end et kreditkort, fakturerer vi dig på forhånd og i øvrigt i overensstemmelse med den relevante bestillingsformular. Medmindre andet er angivet i ordreformularen, forfalder fakturerede gebyrer netto syv (7) dage fra fakturadatoen.

4.3. Skatter. Vores gebyrer inkluderer alle skatter, afgifter, afgifter eller lignende statslige vurderinger af enhver art, herunder f.eks. merværdi-, salgs-, brugs- eller kildeskatter, som kan vurderes af enhver jurisdiktion (samlet benævnt "skatter"). Du er ansvarlig for at betale alle skatter forbundet med dine køb nedenfor. Hvis vi har den juridiske forpligtelse til at betale eller opkræve skatter, som du er ansvarlig for, fakturerer vi dig, og du vil betale det beløb, medmindre du giver os et gyldigt skattefritagelsesbevis godkendt af den relevante skattemyndighed. For klarhedens skyld er vi alene ansvarlige for skatter, der kan beregnes mod os baseret på vores nettoindkomst, ejendom og ansatte.

4.4. Forhandlerkøb. Hvis du har købt tjenesterne gennem en forhandler, vil alle betalingsrelaterede vilkår (inklusive, men ikke begrænset til, priser, fakturering, fakturering, betalingsmetoder og gebyrer for forsinket betaling) fremgå af din aftale direkte med en sådan forhandler og en sådan betaling. -relaterede vilkår vil afløse alle modstridende vilkår angivet i dette afsnit 4. Vi kan suspendere eller opsige din adgang til tjenesterne i tilfælde af manglende betaling af de gældende gebyrer til os af forhandleren, eller dit uafklarede brud på denne aftale. Uanset det modsatte, skal aftalen mellem dig og en forhandler: (i) ikke ændre nogen af ​​de vilkår, der er angivet heri, og (ii) er ikke bindende for os.

 1. Term og opsigelse

5.1. Aftaleperiode. Denne aftale begynder på den dato, hvor du første gang accepterer den og fortsætter, indtil alle abonnementsvilkår nedenfor er udløbet eller er blevet opsagt.

5.2. Fornyelse. Abonnementsperioden er og skal fornys som angivet i den gældende ordreformular. Abonnementer fornyes automatisk for yderligere perioder svarende til den udløbende abonnementsperiode, medmindre en af ​​parterne giver den anden besked om ikke-fornyelse. Prisen under enhver automatisk fornyelsesperiode, som beskrevet i ordreformularen, vil være den samme som i den umiddelbart forudgående periode, medmindre vi har givet dig en meddelelse om en prisstigning, i hvilket tilfælde prisstigningen træder i kraft ved fornyelse og derefter.

5.3. Opsigelse af årsag. En part kan opsige denne aftale (i) efter at have givet den anden part skriftlig meddelelse om et væsentligt brud på dennes forpligtelser i henhold til denne aftale, (ii) hvis den anden part bliver genstand for en konkursbegæring eller enhver anden insolvensprocedure , betalingsstandsning, likvidation eller overdragelse til fordel for kreditorer.

5.4. Opsigelse og tilbagebetaling. Du kan opsige dit abonnement ved at give os en skriftlig meddelelse om en sådan opsigelse. Vi refunderer dig ikke forudbetalte gebyrer, der dækker resten af ​​abonnementsperioden for alle ordreformularer efter den effektive dato for opsigelsen. Vi forbeholder os retten til at opsige dit abonnement, hvis vores omkostninger ved at levere tjenesterne langt overstiger dine tjenesters gebyrer.

Der udstedes ingen refusion mod eventuelle fakturaer.

5.5. Adgang til Tjenesterne. Ved udløb eller opsigelse er du ikke længere autoriseret til at bruge tjenesterne, du vil ikke længere have adgang til de data og andre dokumenter, som du har gemt i forbindelse med tjenesterne, og dataene vil blive slettet af Loop Backup.

5.6. Efterladte forsyninger. Opsigelse skal ikke være effektiv med hensyn til nogen bestemmelse i denne aftale, der enten specifikt er udpeget som vedvarende opsigelse, eller som med rimelighed burde overleve for at nå denne aftales formål.

 1. Rettigheder givet

6.1. Rettighedsforbehold. Med forbehold af de begrænsede rettigheder, der udtrykkeligt er givet nedenfor, forbeholder vi os alle vores rettigheder, titel og interesser i og til tjenesterne, inklusive alle vores intellektuelle ejendomsrettigheder. Du forbeholder dig alle dine rettigheder, titel og interesser i dit indhold. Vi vil bruge dit indhold som angivet i afsnit 6.2 nedenfor. Der gives ingen rettigheder til dig heri, bortset fra som udtrykkeligt angivet heri.

6.2. Vores rettigheder til at bruge dit indhold. Du giver os og vores tilknyttede virksomheder ret til at bruge dit indhold i overensstemmelse med gældende lovgivning for at: (a) levere tjenesterne i overensstemmelse med denne aftale og privatlivspolitikken eller som det måtte være påkrævet ved lov. I henhold til de rettigheder og licenser, der er givet i denne aftale, erhverver vi ingen rettigheder, titel eller interesser fra dig i henhold til denne aftale i eller til dit indhold.

6.3. Licens fra dig til at bruge feedback. Du giver os og vores tilknyttede selskaber en verdensomspændende, evig, uigenkaldelig, royaltyfri licens til at bruge og inkorporere ethvert forslag, forbedringsanmodning, anbefaling, rettelse eller anden feedback fra dig eller brugere i forbindelse med driften af ​​tjenesterne i tjenesterne.

 1. Begrænsninger af skader og ansvar

7.1. Udelukkelse af følgeskader og relaterede skader. Loop Backup, dets tilknyttede selskaber og deres respektive embedsmænd, partnere, medlemmer, aktionærer, ansatte, associerede selskaber og agenter skal under ingen omstændigheder være ansvarlige over for nogen person for krav, forpligtelser, tab, omkostninger eller skader i henhold til nogen teori, herunder men ikke begrænset til enhver direkte, tilfældig, indirekte, speciel, følgeskader eller straf, herunder, uden begrænsning, tabt fortjeneste, omkostninger til forsinkelse, forretningsafbrydelse, omkostninger til tabte data eller forpligtelser, der opstår som følge af eller i forbindelse med enhver adgang, installation, download eller brug (eller manglende evne til at bruge) af tjenesterne. Denne begrænsning er beregnet til at gælde uden hensyntagen til, om andre bestemmelser i disse vilkår er blevet overtrådt eller har vist sig at være ineffektive.

7.2. Ansvarsbegrænsning. Loop Backups kumulative erstatningsansvar over for kunden for alle krav, der opstår fra eller relateret til denne aftale, herunder, uden begrænsning, enhver søgsmålsgrund, der lyder i kontrakt, erstatningsansvar eller objektivt ansvar, må ikke overstige det samlede beløb af alle gebyrer, der er blevet betalt at loop-backup af Kunden for de Tjenester, som ansvaret vedrører inden for den foregående 12 måneders periode. Denne ansvarsbegrænsning er beregnet til at gælde uden hensyntagen til, om andre bestemmelser i denne aftale er blevet overtrådt eller har vist sig at være ineffektive.

 1. Fortrolighed

8.1. Definition af fortrolige oplysninger. "Fortrolige oplysninger" betyder alle oplysninger, der videregives af en part ("Afslørende Part") til den anden part ("Modtager Part"), hvad enten det er mundtligt eller skriftligt, og som er udpeget som fortrolige, eller som med rimelighed bør forstås som fortrolige i betragtning af arten af ​​oplysningerne og omstændighederne ved videregivelsen. Vores fortrolige oplysninger omfatter tjenesterne; og fortrolige oplysninger fra hver part omfatter vilkårene og betingelserne i denne aftale og alle ordreformularer (inklusive priser), såvel som forretnings- og marketingplaner, teknologi og teknisk information, produktplaner og -design samt forretningsprocesser, der er oplyst af en sådan part. Fortrolige oplysninger omfatter dog ikke nogen information, som (i) er eller bliver almindeligt kendt for offentligheden uden brud på nogen forpligtelse til den afslørende part, (ii) var kendt af den modtagende part før dens offentliggørelse af den afslørende part uden at misligholdelse af enhver forpligtelse, der skylder den afslørende part, (iii) modtages fra en tredjepart uden brud på nogen forpligtelse over for den afslørende part, eller (iv) er udviklet uafhængigt af den modtagende part.

8.2. Beskyttelse af fortrolige oplysninger. Den modtagende part vil udvise samme grad af omhu, som den bruger til at beskytte fortroligheden af ​​sine egne fortrolige oplysninger af lignende art (men ikke mindre end rimelig omhu) (i) ikke at bruge nogen fortrolige oplysninger fra den afslørende part til noget formål uden for omfanget af denne aftale, og (ii) medmindre andet er godkendt af den afslørende part skriftligt, kun videregive fortrolige oplysninger fra den afslørende part til de af dens og dets tilknyttede medarbejdere og kontrahenter, der har brug for denne adgang til formål, der er i overensstemmelse med denne aftale og som har underskrevet fortrolighedsaftaler med den modtagende part, der indeholder beskyttelser, der ikke er mindre strenge end dem heri. Ingen af ​​parterne vil videregive vilkårene i denne aftale eller nogen ordreformular til nogen anden tredjepart end dens tilknyttede selskaber, juridiske rådgivere og revisorer uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke, forudsat at en part, der giver en sådan videregivelse til sin associerede virksomhed, juridisk rådgiver eller revisorer forbliver ansvarlige for en sådan associeret virksomheds, juridiske rådgivers eller revisors overholdelse af dette afsnit 8.2.

8.3. Tvunget afsløring. Den Modtagende Part kan videregive Fortrolige Oplysninger fra den Afslørende Part i det omfang det er tvunget af loven eller af en domstols eller lignende retslige eller administrative instans' ordre til at gøre det, forudsat at den Modtagende Part giver den Afslørende Part forudgående meddelelse om den tvungne videregivelse (til i det omfang det er lovligt tilladt) og rimelig bistand, for den Oplysende Parts regning, hvis den Oplysende Part ønsker at bestride offentliggørelsen. Hvis den modtagende part ved lov er tvunget til at videregive den afslørende parts fortrolige oplysninger som led i en civil retssag, hvori den afslørende part er part, og den afslørende part ikke bestrider videregivelsen, vil den afslørende part godtgøre den modtagende part for sine rimelige omkostninger ved at kompilere og give sikker adgang til disse fortrolige oplysninger.

 1. Erklæringer, garantier, eksklusive retsmidler og ansvarsfraskrivelser

9.1. Repræsentationer. Hver part erklærer, at den gyldigt har indgået denne aftale og har den juridiske beføjelse til at gøre det.

9.2. Vores garantier. Vi garanterer, at Tjenesterne vil udføre væsentligt i overensstemmelse med specifikationerne angivet i Dokumentationen. For ethvert brud på garantierne er dit eksklusive retsmiddel og vores eneste forpligtelse dem, der er beskrevet i afsnit 6 (Opsigelse).

9.3. Gensidige garantier. Hver part garanterer, at den vil overholde alle love og regler, der gælder for deres levering eller brug af Tjenesterne, alt efter hvad der er relevant (herunder gældende lov om meddelelse om sikkerhedsbrud).

9.4. Ansvarsfraskrivelser. Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, giver ingen af ​​parterne nogen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig, underforstået, lovbestemt eller på anden måde, og hver part fraskriver sig specifikt alle underforståede garantier, herunder enhver stiltiende garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse, i det maksimale omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning.

 1. Gensidig skadesløsholdelse

10.1. Skadesløsholdelse af os. Vi vil forsvare dig mod ethvert krav, krav, søgsmål eller procedure fremsat eller anlagt mod dig af en tredjepart, der hævder, at brugen af ​​en tjenester i overensstemmelse med denne aftale krænker eller misbruger en sådan tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder (et "krav mod dig ”), og vil holde dig skadesløs for enhver skadeserstatning, advokatsalærer og omkostninger, der endeligt tildeles dig som følge af eller for beløb betalt af dig i henhold til et domstolsgodkendt forlig af et krav mod dig, forudsat at du (a) straks giver Os skriftlig meddelelse om kravet mod dig, (b) giver os enekontrol over forsvaret og afviklingen af ​​kravet mod dig (bortset fra at vi ikke må afgøre noget krav mod dig, medmindre det ubetinget fritager dig for alt ansvar), og (c ) give os al rimelig assistance på vores regning. Hvis vi modtager oplysninger om en krænkelse eller uretmæssig påstand relateret til en tjeneste, kan vi efter vores skøn og uden omkostninger for dig (i) ændre tjenesten, så den ikke længere krænker eller uretmæssigt tilegner os, uden at bryde vores garantier i henhold til afsnit 9.2 (Vores Garantier), (ii) opnå en licens til din fortsatte brug af denne tjeneste i overensstemmelse med denne aftale, eller (iii) opsige dine abonnementer på den pågældende tjeneste med tredive (30) dages skriftligt varsel og refundere dig eventuelle forudbetalte gebyrer, der dækker resten af løbetiden for de opsagte abonnementer.

10.2. Skadesløsholdelse fra dig. Du vil forsvare os mod ethvert krav, krav, søgsmål eller procedure fremsat eller anlagt mod os af en tredjepart, der hævder, at dit indhold eller din brug af tjenesterne i strid med denne aftale krænker eller misbruger en sådan tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder (en "Krav mod os"), og vil holde os skadesløs for enhver skadeserstatning, advokatsalærer og omkostninger, der endeligt tildeles os som følge af eller for beløb betalt af os i henhold til et domstolsgodkendt forlig af et krav mod os, forudsat at vi (a) straks give dig skriftlig meddelelse om kravet mod os, (b) give dig enekontrol over forsvaret og afviklingen af ​​kravet mod os (bortset fra at du ikke må forlige noget krav mod os, medmindre det ubetinget fritager os for alt ansvar ), og (c) give dig al rimelig assistance på din regning

10.3. Eksklusivt middel. Dette afsnit 10 angiver den skadesløsholdende parts eneste ansvar over for og den skadesløsholdtes eksklusive retsmiddel mod den anden part for enhver form for krav beskrevet i dette afsnit 10.

 1. Revision, gældende lov og jurisdiktion

11.1. Meddelelser. Meddelelse kan sendes til den e-mailadresse, du brugte, da du abonnerer på Tjenesterne eller enhver anden rimelig måde. Du er ansvarlig for at give os din seneste e-mail-adresse. I tilfælde af at den sidste e-mail-adresse, som du har givet os, ikke er gyldig, eller af en eller anden grund ikke er i stand til at levere til dig ovenstående meddelelse, vil vores udsendelse af e-mailen, der indeholder en meddelelse, ikke desto mindre udgøre en effektiv meddelelse af ændringerne beskrevet i bekendtgørelsen.

11.2. Revision. Denne aftale er genstand for revision. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, giver vi dig besked i overensstemmelse med afsnit 11.1. Enhver ændring af denne aftale træder i kraft den tidligste af tredive (30) kalenderdage efter afsendelse af en meddelelse til dig (hvis relevant) eller din næste brug af tjenesterne. Fortsat brug af vores tjenester efter meddelelse om sådanne ændringer angiver din anerkendelse af sådanne ændringer og accepterer at være bundet af vilkårene og betingelserne for sådanne ændringer.

11.3. Gældende lov og jurisdiktion. Hver part er indforstået med, at denne aftale er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Skotland, i alle henseender, uden hensyntagen til regler for valg eller lovkonflikter, og at alle tvister, der opstår som følge af eller relateret til denne aftale, er begrænset til den eksklusive jurisdiktion og værneting for de statslige og føderale domstole i Skotland. Hver part giver hermed samtykke til og frafalder enhver indsigelse med hensyn til en sådan jurisdiktion og værneting.

 1. Almindelige bestemmelser

12.1. Eksportoverholdelse. Tjenesterne, anden teknologi, vi stiller til rådighed, og afledte heraf kan være underlagt eksportlove og -regler i Skotland og andre jurisdiktioner. Hvert parti repræsenterer, at det ikke er navngivet på nogen amerikansk regerings liste over afviste partier. Du må ikke tillade Brugere at få adgang til eller bruge nogen Tjeneste i et land, der er underlagt amerikansk embargo (i øjeblikket Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien) eller i strid med nogen amerikansk eksportlovgivning eller -regulering.

12.2. Hele aftalen og rækkefølgen. Denne aftale, inklusive eventuelle ordreformularer, er hele aftalen mellem dig og os vedrørende din brug af tjenester og erstatter alle tidligere og samtidige aftaler, forslag eller repræsentationer, skriftlige eller mundtlige, vedrørende dens emne. Ingen afkald på nogen bestemmelse i denne aftale vil være effektiv, medmindre den er skriftlig og underskrevet af den part, mod hvem afkaldet skal gøres gældende. Ingen ændring eller ændring af nogen bestemmelse i en ordreformular vil være effektiv, medmindre den er skriftlig og underskrevet af den part, mod hvem frafaldet skal gøres gældende. Parterne er enige om, at ethvert vilkår eller vilkår, der er angivet i din indkøbsordre eller i enhver anden af ​​din ordredokumentation (undtagen ordreformularer), er ugyldige. I tilfælde af enhver konflikt eller uoverensstemmelse mellem følgende dokumenter, skal rækkefølgen være: (1) den gældende ordreformular, (2) denne aftale.

12.3. Opgave. Ingen af ​​parterne må overdrage nogen af ​​sine rettigheder eller forpligtelser i henhold hertil, uanset om det er lovligt eller på anden måde, uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke (må ikke tilbageholdes urimeligt); forudsat dog, at hver af parterne kan overdrage denne aftale i sin helhed (inklusive alle ordreformularer), uden den anden parts samtykke til sin tilknyttede virksomhed eller i forbindelse med en fusion, opkøb, virksomhedsomlægning eller salg af alle eller stort set alle sine aktiver eller aktier. Uanset ovenstående, hvis en part erhverves af, sælger stort set alle sine aktiver til eller gennemgår en kontrolændring til fordel for en direkte konkurrent til den anden part, kan en sådan anden part opsige denne aftale med skriftlig meddelelse.

12.4. Parternes forhold. Parterne er uafhængige entreprenører. Denne aftale skaber ikke et partnerskab, franchise, joint venture, agentur, tillidsmand eller ansættelsesforhold mellem parterne.

12.5. Tredjepartsbegunstigede. Vores licensgivere skal nyde godt af vores rettigheder og beskyttelse heri med hensyn til det relevante indhold. Der er ingen andre tredjepartsbegunstigede under denne aftale.

12.6. Køb af Non-Loop Backup-produkter og -tjenester. Vi eller tredjeparter kan stille tredjepartsprodukter eller -tjenester til rådighed, herunder for eksempel Non-Loop Backup-applikationer og implementering og andre konsulenttjenester. Enhver erhvervelse fra dig af sådanne ikke-Loop Backup-applikationer og enhver udveksling af data mellem dig og enhver ikke-Loop Backup-udbyder er udelukkende mellem dig og den relevante ikke-Loop Backup-udbyder. Vi garanterer eller understøtter ikke Non-Loop Backup-applikationer eller andre non-Loop Backup-produkter eller -tjenester, uanset om de er udpeget af os eller ej.

12.7. Afkald. Ingen svigt eller forsinkelse af nogen af ​​parterne i at udøve nogen ret i henhold til denne aftale vil udgøre et afkald på denne ret.

12.8. Adskillelighed. Hvis en bestemmelse i denne aftale af en domstol med kompetent jurisdiktion anses for at være i strid med loven, vil bestemmelsen blive betragtet som ugyldig, og de resterende bestemmelser i denne aftale forbliver i kraft.

12.9. Force majeure. Bortset fra betalingsforpligtelser vil ingen af ​​parterne være ansvarlige for utilstrækkelig ydeevne i det omfang, der er forårsaget af en tilstand (f.eks. naturkatastrofe, en krigshandling eller terrorisme, optøjer, arbejdsforhold, regeringshandlinger og internetforstyrrelser), der lå uden for partens rimelige kontrol

Klar til at komme i gang?

Med en gratis 14 dages prøveversion af Loop Backup

© 2022 CeeJay Software Limited. Alle rettigheder er forbeholdt
Loop Backup er et varemærke tilhørende CeeJay Software Limited