Циклично архивиране – AI Cloud To Cloud Backup

Архивиране от облак в облак за Microsoft Office 365
или Google Workspace.

Управлява се и се изпълнява с помощта на изкуствен интелект с
нашата гаранция за възстановяване.

Cloud Data
Изисква резервно копие

Когато файл се изтрие в Microsoft Office 365 или в Google Workspace, имате 14 или 30 дни, преди файлът да бъде напълно премахнат.

Ако презапишете файл или папка, промяната е незабавно и не можете да извлечете предишна версия.

Така че без резервно копие, след като вашите данни бъдат изтрити или променени от потребители, или случайно, или чрез ransomware, тогава те са изчезнали.

Цикъл архивиране
Гаранция за възстановяване

Loop Backup са единственият доставчик на архивиране, който предоставя гаранция за възстановяване.

Ако по някаква причина не можете да възстановите архивирани по-рано данни с помощта на Loop Backup с активен акаунт, тогава ще получите парите си обратно.

Готови ли сте да започнете?

С безплатна 14-дневна пробна версия на Loop Backup

© 2022 CeeJay Software Limited. Всички права са запазени
Loop Backup е търговска марка на CeeJay Software Limited