GDPR


Shirkadda CeeJay Software Limited waxay ku saleysantahay Maraykanka
23 Waddada Melville
Edinburgh
Scotland
EH3 7PE

Ka diiwaangashan Scotland oo hoos imanaya lambarka diiwaangelinta SC390957 iyo

Magaca Lamaanaha:

Cinwaanka Shirkadda:

Ka diiwaan gashan:

Lambarka Diiwaangelinta Shirkadda:

Cinwaanka Ii-maylkaaga:

1. Hordhac 

1.1 Waxaa naga go'an inaan ilaalino siraha gaarka ah ee dhammaan shaqsiyaadka iyo la-hawlgalayaasha aan xogtooda gaarka ah keydineyno oo aan baareyno; Ogeysiiskan waxa aanu ku sharaxnay sida aanu u maarayn doono adiga iyo macaamiishaada xogta shakhsi ahaaneed.

1.2 Ogeysiiskani waxa uu quseeyaa halka aanu u shaqaynayno sidii xog ilaalin ahaan marka la eego xogtaada shakhsi ahaaneed; Si kale haddii loo dhigo, halkaas oo aan ku go'aamino ujeedooyinka iyo habka habaynta xogta shakhsi ahaaneed.

1.3 Ogeysiiskan, "annaga", "annaga" iyo "anaga" waxay tixraacayaan CeeJay Software Limited

</s>2. Sida aan u isticmaalno xogtaada shaqsiyeed 

2.1 Qaybtan 2 waxaynu ku qeexnay:

(a) Qaybaha guud ee xogta shakhsiyeed ee aynu ka baaraandegi karno (b) Haddii ay dhacdo xog shakhsi ah oo aynaan si toos ah kaaga helin, isha iyo qaybaha gaarka ah ee xogtaas; (c) ujeedooyinka aynu u samayn karno. habka xogta shakhsi ahaaneed; iyo (d) saldhigyada sharciga ah ee habaynta.

2.2 Waxa laga yaabaa in aanu farsamaynno xogta akoonkaaga lammaanahaaga ("xogta xisaabta"). Xogta akoontiga waxaa ku jiri kara magacaaga, cinwaankaaga boostada, lambarka taleefanka iyo ciwaanka iimaylka. Isha xogta akoonku waa adiga ama loo shaqeeyahaaga. Xogta akoontada waxaa laga yaabaa in loo habeeyo ujeedooyinka bixinta adeegyadayada, hubinta amniga adeegyadayada, dib u celinta xogtayada iyo kula xidhiidhka adiga. Saldhigga sharciga ah ee habraacani waa ogolaanshaha AMA danahayaga sharciga ah, kuwaas oo ah maamulka saxda ah ee ganacsigeena AMA fulinta qandaraas adiga iyo annaga naga dhexeeya iyo/ama qaadashada tillaabooyin, markaad codsato, si aad u gasho qandaraas noocaas ah.

2.3 Waxaa laga yaabaa inaan ka baaraandegno xogtaada shakhsi ahaaneed ee lagu bixiyo inta lagu jiro isticmaalka adeegyadeena ("xogta adeegga"). Xogta adeega waxa ku jiri kara isticmaalka serferka daruuraha, isticmaalka kaydinta iyo hawsha soo galitaanka. Isha xogta adeeggu waa adiga ama loo shaqeeyahaaga. Xogta adeega waxa laga yaabaa in loo habeeyo ujeedooyinka bixinta adeegyadayada, hubinta amniga adeegyadayada, ilaalinta xogta kaydinta xogtayada iyo kula xidhiidhka adiga. Saldhigga sharciga ah ee habraacani waa ogolaanshaha AMA danahayaga sharciga ah, kuwaas oo ah maamulka saxda ah ee ganacsigeena AMA fulinta qandaraas adiga iyo annaga naga dhexeeya iyo/ama qaadashada tillaabooyin, markaad codsato, si aad u gasho qandaraas noocaas ah.

2.4 Waxaa laga yaabaa inaan ka baaraandegno macluumaadka la xiriira wax kala iibsiga, oo ay ku jiraan iibsashada alaabada iyo adeegyada, ee aad nala gasho ("xogta ganacsiga"). Xogta wax kala iibsiga waxaa ku jiri kara faahfaahinta xiriirkaaga, faahfaahinta kaadhkaaga iyo faahfaahinta wax kala iibsiga. Xogta wax kala iibsiga waxa loo habayn karaa iyadoo ujeedadu tahay keenista alaabta iyo adeegyada la soo iibsaday iyo in la xafido diiwaanka saxda ah ee macaamiladaas. Saldhigga sharciga ah ee habraacan waa fulinta heshiis na dhexmara adiga iyo annaga iyo/ama qaadashada tillaabooyin, marka aad codsato, si aan u galno qandaraas noocaas ah iyo danahayaga sharciga ah, kuwaas oo ah danahayaga ku aaddan maamulka habboon ee ganacsigeenna.

2.5 Waxaa laga yaabaa inaan ka baaraandegno macluumaadka aad na siisay ujeedada ka-qaybgalka ogeysiisyada iimaylka iyo/ama wargeysyada ("xogta ogeysiiska"). Xogta ogeysiinta waxaa laga yaabaa in loo habeeyo ujeeddooyinka laguugu soo dirayo ogeysiisyada iyo/ama wargeysyada khuseeya. Saldhigga sharciga ah ee hab-socodkan waa ogolaanshaha AMA fulinta heshiiska adiga iyo annaga iyo/ama qaadashada tillaabooyin, markaad codsato, si aad u gashid qandaraaskaas.

2.6 Waxaa laga yaabaa inaan ka baaraandegno macluumaadka ku jira ama la xiriira isgaarsiin kasta oo aad noo soo dirto ("xogta waraaqaha"). Xogta waraaqaha waxa ku jiri kara nuxurka isgaadhsiinta iyo xogta badan ee la xidhiidha isgaadhsiinta. Xogta waraaqaha waxa laga yaabaa in loo habeeyo ujeedooyinka lagula xidhiidho iyo kaydinta diiwaanka. Saldhigga sharciga ah ee habayntan ayaa ah danahayaga sharciga ah, kuwaas oo ah maamulka saxda ah ee ganacsigeena iyo xidhiidhka isticmaalayaasha.

2.7 Waxa laga yaabaa in aanu ka baaraandegno mid ka mid ah xogtaada shakhsi ahaaneed ee lagu sheegay ogaysiiskan halka ay lagama maarmaanka u tahay samaynta, jimicsiga ama difaaca dacwadaha sharciga ah, hadday tahay dacwadaha maxkamada ama habraaca maamul ama maxkamad kabaxsan. Saldhigga sharciga ah ee habraacani waa danahayada sharciga ah, kuwaas oo ah ilaalinta iyo xaqiijinta xuquuqdeena sharciga ah, xuquuqdaada sharciga ah iyo xuquuqda sharciga ah ee kuwa kale.

2.8 Waxa laga yaabaa in aanu ka baaraandegno mid ka mid ah xogtaada shakhsi ahaaneed ee lagu caddeeyey ogaysiiskan halka ay lagamamaarmaan u tahay ujeedooyinka helitaanka ama ilaalinta caymiska, maaraynta khataraha, ama helitaanka la-talinta xirfadlayaasha. Saldhigga sharciga ah ee habayntan ayaa ah danahayaga sharciga ah, kuwaas oo ah ilaalinta saxda ah ee ganacsigeenna khataraha.

2.9 Marka lagu daro ujeedooyinka gaarka ah ee aan uga baaraandegi karno xogtaada shakhsi ahaaneed ee lagu sheegay qaybtan 2, waxa kale oo laga yaabaa in aanu ka baaraandegno mid kasta oo ka mid ah xogtaada shakhsi ahaaneed halka habbaynta noocaas ahi ay lagama maarmaan u tahay u hoggaansanaanta waajibaadka sharci ee aanu u xilsaarno, ama si aad u ilaaliso danahaaga muhiimka ah ama danaha muhiimka ah ee qof kale oo dabiici ah.

2.10 Fadlan ha noo keenin xogta shakhsiyeed ee qof kale, ilaa aan kugu dirno inaad sidaas samayso.

3. Bixinta xogtaada khaaska ah dadka kale 

3.1 Waxa laga yaabaa in aanu u bandhigno xogtaada shakhsiyeed xubin kasta oo ka mid ah kooxdayada shirkadaha (tani macnaheedu waa kaabayaasheena) ilaa inta macquulka ah ee lagama maarmaanka u ah ujeedooyinka, iyo saldhigyada sharciga ah, ee lagu sheegay ogeysiiskan.

3.2 Waxaa laga yaabaa inaan u bandhigno xogtaada khaaska ah caymisyada iyo/ama lataliyayaashayada xirfadlayaasha ah ilaa iyo inta ugu macquulsan ee lagama maarmaanka u ah ujeedooyinka helitaanka ama ilaalinta caymiska, maaraynta khatarta, helitaanka talo-xirfadeedka, ama samaynta, jimicsiga ama difaaca eedaha sharciga, ha ahaato maxkamad. dacwadaha ama hab maamulka ama ka baxsan maxkamadda.

3.3 Dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee la xidhiidha adeegyada waxa maarayn kara bixiyayaashayada adeegyada lacag bixinta iyadoo ku xidhan sida aad u bixiso kuwan waa GoCardless iyo/ama Stripe. Waxaan la wadaagi doonaa xogta macaamilka bixiyeyaashayada adeegyada lacag bixinta oo kaliya ilaa xadka lagama maarmaanka u ah ujeedooyinka habaynta lacag bixintaada, soo celinta lacagahan oo kale iyo wax ka qabashada cabashooyinka iyo weydiimaha la xidhiidha lacagahan iyo soo celinta. Waxaad ka heli kartaa macluumaadka ku saabsan siyaasadaha gaarka ah iyo dhaqamada bixiyayaasha adeegyada lacag bixinta gocardless.com iyo stripe.com.

3.5 Marka lagu daro siidaynta gaarka ah ee xogta shakhsi ahaaneed ee lagu sheegay qaybtan 3, waxa laga yaabaa inaan shaaca ka qaadno xogtaada khaaska ah halka siidayntaasi ay lagama maarmaan u tahay u hogaansanaanta waajibaad sharciyeed oo aanu hoos imanayno, ama si loo ilaaliyo danahaaga muhiimka ah ama danaha muhiimka ah ee qof kale oo dabiici ah. Waxa kale oo laga yaabaa inaan shaaca ka qaadno xogtaada khaaska ah halka siidayntan ay lagama maarmaan u tahay aasaaska, jimicsiga ama difaaca cabashooyinka sharciga ah,

ha ahaato dacwad maxkamadeed ama hab maamul ama mid ka baxsan maxkamadda.

4. Wareejinta caalamiga ah ee xogtaada gaarka ah 

4.1 Qaybta 4, waxaanu ku siinaynaa macluumaadka ku saabsan xaaladaha xogtaada shakhsi ahaaneed loo wareejin karo wadamo ka baxsan Aagga Dhaqaalaha Yurub (EEA).

4.2 Waxaan xafiisyo iyo tas-hiilaad ku leenahay Scotland (Madaxa Xafiiska), Xarumaha Xogta ee London, Frankfurt, Amsterdam, Prague, USA iyo New Zealand. Komishanka Yurub wuxuu sameeyay "go'aan ku filan" oo ku saabsan shuruucda ilaalinta xogta mid kasta oo ka mid ah dalalkan. Wareejinta mid kasta oo ka mid ah wadamadan waxaa ilaalin doona ilaalin ku haboon, kuwaas oo ah isticmaalka qodobbada ilaalinta xogta caadiga ah ee ay ansixiyeen ama ansixiyeen Komishanka Yurub.

4.3 Goobaha xogta ee adeegyadayada

Dhammaan xogta la gudbiyo waa sir, dhammaan xogta la kaydiyo waxaa lagu sir ah dhowr lakab oo dhammaan adeegyadayada ah oo keliya dhowr xubnood oo ka mid ah CeeJay Software ee xafiiskayaga madaxa ee Scotland ayaa geli kara goobaha oo ay eegaan faylasha log taas oo tusinaysa heerka kayd kasta. Kaliya isticmaalaha ugu dambeeya (macmiilka) ayaa furdaamin kara xogta heerka-faylka sir ah.

Boggeena:  

www.ceejay.com iyo loopbackup.com

Waxay ku taal Boqortooyada Midowday (UK) iyo ama Yurub iyada oo dhammaan xogta sir ah la gudbinayo iyo inta nasashada, kaliya kooxda Scotland ayaa heli karta xogta mareegaha. Websaydhku wuxuu ka kooban yahay foomka dalabka ee dhammaan adeegyadayada kuwaas oo ah Backup Intelligence iyo Sirdoonka la ilaaliyo. Waxaan ku codsaneynaa magacaaga, magaca shirkadda, cinwaankaaga boostada, lambarka taleefanka, cinwaanka iimaylka, cinwaanka iimaylka qaansheegta, iyo qorshaha aad rabto inaad iibsato, iyo sidoo kale cinwaanka IP-ga iyo taariikhda la sameeyay, kuwaas oo dhamaantood la keydiyay. Waxaan sidoo kale u isticmaalnaa Google Analytics mareegaha si aan u falanqeyno waxqabadkeeda, booqdayaasha, daalacashada, aragtida bogga.

Loop Backup waxaa loogu talagalay Office 365 iyo Google Suite.

Server-ka sare ee dhammaan akoonnada waxa uu ku yaalaa Yurub kaas oo kaydiya magacaaga isticmaale iyo macluumaadka galitaanka sir ah oo ay la socdaan dhammaan goobaha la isticmaalo.

Adeegayaasha kaydinta ee isticmaala dhamaadka-isticmaalka ay doortaan si ay u kaydiyaan xogtooda kaydka ah ee qarsoon waxay ku yaalaan mid ka mid ah saddexda goobood ee isticmaalayaasha ugu dambeeya dooranaya kuwaas oo kala ah UK (London), Europe (Amsterdam) ama USA (Iowa), Canada ama Australia

5. Haysashada iyo tirtirida xogta shakhsi ahaaneed 

5.1 Qaybtan 5 waxa ay qeexaysaa siyaasadahayada haynta xogta iyo nidaamka, kuwaas oo loo qaabeeyey si ay u caawiyaan hubinta in aan u hoggaansamaan waajibaadyada sharci ee la xidhiidha haynta iyo tirtirka xogta shakhsiyeed.

5.2.

5.3 Waxaanu u haysan doonaa xogtaada khaaska ah sida soo socota:

(a) Faahfaahinta qaansheegta waxaa loo diraa shuraakadayada waxaa lagu hayaa ugu yaraan 7 sano ka dib taariikhda abuuritaanka si loogu oggolaado kormeerka maaliyadeed ee Boqortooyada Midowday.

5.4 Xaaladaha qaarkood suurtogal maaha in aan horay u sii sheegno xilliyada xogtaada gaarka ah lagu hayn doono. Xaaladahan oo kale, waxaan go'aamin doonaa muddada sii-haynta iyadoo lagu salaynayo shuruudaha soo socda:

(a) Muddada haynta xogta kaydinta waxaa lagu go'aamin doonaa iyadoo lagu salaynayo wakhtiga kaydinta gaarka ah ee u dejiyay isticmaalaha/maamulaha ama lammaanaha xalalka kaydinta. Qorshaha kaydinta xogta oo dhan si toos ah ayaa loo nadiifiyaa 48 saacadood ka dib oo aan dib loo soo kaban karin Daruurteena iyadoo la adeegsanayo jaangooyooyinka haynta ee aad dooratay mid ka mid ah Backup Intelligence, Sync Intelligence ama CrashPlan.

5.5 Iyadoo aan loo eegin qodobada kale ee qaybtan 5, waxa laga yaabaa in aanu ku hayno xogtaada khaaska ah halka hayntani ay lagama maarmaan u tahay u hogaansanaanta waajibaadka sharci ee aanu hoos imanayno, ama si aanu u ilaalino danahaaga muhiimka ah ama danaha muhiimka ah ee qof kale oo dabiici ah.

6. Badbaadada xogta shakhsi ahaaneed 

6.1 Waxaanu qaadi doonaa taxadar farsamo iyo mid abaabul oo ku haboon si aan u sugno xogtaada shakhsi ahaaneed iyo si aan uga hortagno luminta, si xun u isticmaalka ama bedelida xogtaada shakhsi ahaaneed.

6.2 Dhammaan xogta aan hayno waa la kaydiyaa oo gudbiyaa annagoo adeegsanayna dhowr lakab oo sir ah.

6.3 Dhammaan furayaashayada sirta ah ee loo isticmaalo gelitaanka software-keena iyo nidaamyada IT-ga maahan

U nugul in la qiyaaso, furayaasha sirta ah ee maamuluhu waxay u dhexeeyaan 40 iyo 8000 oo xaraf dhererkoodu yahay iyo leh Backup Intelligence, Sync Intelligence, Intercom waxaan sidoo kale isticmaalnaa xaqiijinta 2 ee dhammaan xisaabaadka maamulka.

6.4 Macaamiisha iyo la-hawlgalayaasheena ayaa mas'uul ka ah inay sirta ah u xafidaan furahaaga, kumana weydiin doonno eraygaaga sirta ah (marka laga reebo markaad gasho xalalkayaga). Backup Intelligence waxay yeelan doontaa console cusub oo shabakada ku salaysan dabayaaqada Maajo 2018 isticmaalayaasha dhamaadka ah iyo la-hawlgalayaasha taas waxaan u baahan doonaa furaha sirta ah ee aadka u xoogan waxaana isticmaali doonaa xaqiijinta 2 factor.

6.5 Sirdoonka Backup Suuragal maaha adiga ama anaga in aad codsatid dib u dejin sirta ah ilaa aad dooratid ikhtiyaarkaas aad ku ogolaato in furaha dib loo dajiyo goobaha akoontiga macmiilka miiska.

6.6 Dhammaan dib-u-habaynta erayga sirta ah ee CrashPlan waxay ku noqdaan ciwaanka iimaylka isticmaalaha.

6.6 Dhammaan nidaamyadayada gelitaanka maamulka ee annagu waxay isticmaalaan Apple macOS ama aaladaha iOS ee ku shaqeeya shabakadeena gudaha ee sugan. Ma isticmaalno shabakadaha wifi-ga dadweynaha. Tusaale ahaan, haddii maamulahayagu ka maqan yahay xafiiska hubinta iimaylka, 4G go'an ama shabakad dayax-gacmeed oo sugan ayaa la isticmaalaa. Dhammaan aaladahayada waa sir oo ma muujiyaan ogeysiisyada marka la xiro oo si caalami ah loola socdo madal iimaylkeena ayaa ka dhamaatay xaruntayada xogta ee Yurub. Dhammaan aaladahayada meel fog ayaa laga tirtiri karaa haddii loo baahdo.

6.7 Waxaan isticmaalnaa dhowr xalal oo kale si ay nooga caawiyaan nidaamyadan macluumaadka qaar ayaa lagu kaydiyaa:

KashFlow waa nidaamka xisaabaadkayada kaas oo kaydiya faahfaahinta qaansheegadka wada-hawlgalayaashayada, kaas oo ku yaala London UK (Xarunta Xogta Rackspace) oo kaydisa faahfaahinta dalabka macaamiisha. Macluumaadkan waxa loo hayaa muddo 7 sano ah si aan u hubinno dhaqaale.

Faahfaahinta lagu kaydiyay KashFlow: Magacaaga, Magaca Shirkadda, Ciwaanka Boosta, Lambarka Telefoonka, Xalka la Dalbaday, Qiimaha, Taariikhda qaansheegta, Habka Lacag-bixinta, Taariikhda Lacag bixinta, Qoraallada Akoonka. Ma jiro macluumaadka akoontiga bangiga oo kaydsan sida lambarka akoontiga, credit ama kaarka deynta ee KashFlow.

GoCardless waa processor-kayaga lacag-bixinta tooska ah. Tan waxa lagu kaydiyaa gudaha Boqortooyada Midowday (UK) waxaana la isticmaalaa kaliya marka la-hawlgalayaasha ay dejiyaan inay ku bixiyaan UK gudaheeda Debit Direct.

Faahfaahinta lagu kaydiyay GoCardless waa: Magacaaga, Ciwaankaaga, Ciwaankaga Iimaylka iyo Faahfaahinta Maaliyadeed (sida magaca qofka akoontiga ah, lambarka koontada, nooca code) ee macmiilka dhamaadka GoCardless (tusaale, iibsada adeegyada/alaabta ganacsade isticmaalaya GoCardless si uu u ururiyo). lacagaha).

karbaash waa processor-kayaga lacag bixinta kaadhka amaahda ama debit-ka, kaas oo la isticmaalo kaliya marka la-hawlgalayaasha ay wax ku bixiyaan debit ama credit card. Qaabdhismeedka gaashaandhigga sirnimada ee EU-US iyo Swiss-US: https://stripe.com/privacy-shield-policy

Intercom kaas oo la isticmaalo marka shuraakayaashu ay dhigaan tigidh taageero ah. Intercom waxay isticmaashaa Amazon AWS waxayna ku taal USA: https://www.intercom.com/security

SoPro waa adeeg bixiyahayaga suuqgeyn wixii faahfaahin ah booqo sopro.io

Zoom waxaa loo isticmaalaa marka aan samayno webinars. Xaruntooda xogtu waxay ku taal USA iyadoo dhammaan xogta la sirsan yahay dhamaadka-ilaa-dhamaadka lana burburiyay dhamaadka webinars-yada. Wixii duubis ah waan soo dejin doonaa waxaanan ka dhigi doonaa mid laga heli karo mareegahayaga. EU-US iyo Swiss-US Qaabdhismeedka gaashaandhigga Qarsoonnimada

CCTV Guryaheena waxaa lagu ilaaliyaa gudaha iyo dibaddaba Netatmo CCTV Camerada kuwaas oo duuba muuqaalka iyo maqalka iyo habka aqoonsiga wajiga, aqoonsiga baabuurka iyo aqoonsiga xayawaanka, dhammaan xogta waa la sir ah oo lagu kaydiyaa xarunteena xogta ee London.

Faahfaahinta Baanka Haddii shuraakadu ay si toos ah ugu shubaan akoonkeena bangiga markaas faahfaahinta lacag bixinta waxaa haya Royal Bank of Scotland (RBS)

7. Waxka bedelka 

7.1 Waxaan ku daabacnaa isbeddelada ogeysiiskan mareegahayaga www.ceejay.com

8. xuquuqdaada 

8.1 Qaybtan 8, waxaanu ku soo koobnay xuquuqda aad ku leedahay sharciga ilaalinta xogta. Qaar ka mid ah xuquuqaha ayaa ah kuwo adag, oo dhammaan faahfaahinta laguma soo darin koobitaankayada. Sidaas awgeed, waa in aad akhrido sharciyada khuseeya iyo hagidda hay'adaha sharciyeynta si aad u hesho sharraxaad buuxda oo ku saabsan xuquuqdan.

8.2 Xuquuqdaada aasaasiga ah marka loo eego sharciga ilaalinta xogta waa:

(a) xaqa helitaanka; (b) xaqa sixid (c) xaqaa in la tirtiro Qaadashada; iyo (h) xaqa aad u leedahay ka noqoshada oggolaanshaha.

8.3 Waxa aad xaq u leedahay in lagu xaqiijiyo in aanu ka shaqaynayno xogtaada gaarka ah iyo in kale, halka aanu ku samayno, helitaanka xogta shakhsi ahaaneed, oo ay weheliso macluumaad dheeraad ah oo gaar ah. Macluumaadkaas dheeraadka ah waxaa ku jira faahfaahinta ujeedooyinka habaynta, qaybaha xogta shakhsi ahaaneed ee ay khusayso

iyo dadka qaata xogta shakhsi ahaaneed. Bixinta xuquuqda iyo xorriyaadka dadka kale ma saameynayso, waxaanu ku siin doonaa nuqul ka mid ah xogtaada shakhsi ahaaneed. Nuqulka ugu horreeya waxaa lagu bixin doonaa lacag la'aan, laakiin nuqullo dheeraad ah ayaa laga yaabaa in lagu soo rogo kharash macquul ah.

Waxaad codsan kartaa gelitaanka xogtaada khaaska ah adiga oo nagu soo booqata https://help.ceejay.com oo aad codsi geliso si aad u aragto xogtaada.

8.4 Waxaad xaq u leedahay in la saxo xogta shakhsiyeed ee khaldan ee adiga kugu saabsan, iyadoo la tixgalinayo ujeedooyinka habaynta, in la dhamaystiro wixii xog shakhsi ah oo adiga kugu saabsan oo aan dhamaystirnayn.

8.5 Xaaladaha qaarkood waxaad xaq u leedahay in la tirtiro xogtaada khaaska ah iyada oo aan dib loo dhigin. Duruufahaas waxaa ka mid ah: xogta shakhsiyeed lagama maarmaan ma aha marka la eego ujeedooyinka loo ururiyay ama si kale loo habeeyey; waxaad la noqotay ogolaanshaha habbaynta ku salaysan ogolaanshaha; waxaad diidday habbaynta iyadoo la raacayo xeerar gaar ah oo sharciga ilaalinta xogta lagu dabaqi karo; habayntu waa ujeeddooyin suuqgeyn toos ah; iyo xogta shakhsiga ah si sharci darro ah ayaa loo habeeyey. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira ka-reebis ah xuquuqda tirtiridda. Ka-reebitaanka guud waxa ka mid ah halka habayntu ay lagamamaarmaan u tahay: adeegsiga xaqa xorriyadda hadalka iyo macluumaadka; u hoggaansanaanta waajibaad sharci ah; ama samaynta, leylinta ama difaacida sheegashooyinka sharciga ah.

8.6 Xaaladaha qaarkood waxaad xaq u leedahay inaad xaddido habaynta xogtaada shakhsi ahaaneed. Duruufahaasi waa: waxaad ku tartameysaa saxnaanta xogta shaqsiyeed; ka shaqayntu waa sharci darro laakiin waxaad diidan tahay tirtiridda; Uma baahnno xogta gaarka ah ujeedooyinka habayntayada, laakiin waxaad u baahan tahay xogta shakhsi ahaaneed ee aasaasida, jimicsiga ama difaaca dacwadaha sharciga ah; waxaadna diidday in la habeeyo, inta laga xaqiijinayo diidmadaas. Halka habbaynta lagu xaddiday habkan, waxa laga yaabaa inaan sii wadno kaydinta xogtaada khaaska ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaanu si kale u habayn doonaa: ogolaanshahaaga; samaynta, leylinta ama difaacida sheegashooyinka sharciga ah; ilaalinta xuquuqda qof kale oo dabiici ah ama sharci ah; ama sababo dano guud oo muhiim ah dartood.

8.7 Waxaad xaq u leedahay inaad diido habaynta xogtaada shakhsi ahaaneed iyadoo loo eegayo xaaladdaada gaarka ah, laakiin kaliya ilaa xad in aasaaska sharci ee habayntu ay tahay in habayntu ay lagama maarmaan u tahay: gudashada hawsha lagu qabtay danta guud ama ku dhaqanka awood kasta oo rasmi ah oo naloo igmaday; ama ujeedooyinka danaha sharciga ah ee anaga ama qolo saddexaad. Haddi aad samayso diidmo caynkaas ah, waxaanu joojin doonaa hab-socodka xogta shakhsi ahaaneed ilaa aan muujin karno sababo sharci ah oo ku saabsan habaynta taas oo burinaysa danahaaga, xuquuqdaada iyo xoriyaadkaaga, ama habayntu ay tahay samaynta, layliga ama difaaca sheegashooyinka sharciga ah.

8.8 Waxaad xaq u leedahay inaad diido habbayntayada xogtaada shakhsiyeed ee ujeedooyinka suuqgeyn toos ah (ay ku jirto sifada ujeedooyin suuqgeyn toos ah). Haddii aad samayso diidmo caynkaas ah, waxaanu joojin doonaa habaynta xogtaada gaarka ah ujeedadan.

8.9 Waxaad xaq u leedahay inaad diido habbayntayada xogtaada shakhsi ahaaneed ee cilmi-baadhis cilmiyeed ama taariikheed ama ujeeddooyin xisaabeed.

ee la xidhiidha xaaladdaada gaarka ah, haddii aanay habayntu daruuri u ahayn fulinta hawsha loo qabtay sababo danta guud.

8.10 Ilaa xad in aasaaska sharciga ah ee habaynta xogtaada shakhsi ahaaneed ay tahay:

(a) ogolaanshaha; ama (b) in habayntu ay lagama maarmaan u tahay fulinta qandaraaska aad qaybta ka tahay ama si loo qaado tilaabooyinka codsigaaga ka hor inta aanad galin heshiiska si aad nooga hesho xogtaada khaaska ah qaab habaysan, inta badan la isticmaalo iyo qaabka mishiinku akhriyi karo. Si kastaba ha ahaatee, xuquuqdani ma khusayso halka ay si xun u saamaynayso xuquuqda iyo xorriyaadka dadka kale.

8.11 Haddii aad tixgeliso in habbayntayada macluumaadkaaga shakhsiyeed ay jabinayso sharciyada ilaalinta xogta, waxaad xaq sharci ah u leedahay inaad cabasho u gudbiso hay'adda kormeerka ee masuulka ka ah ilaalinta xogta. Waxaad sidaas ku samayn kartaa gudaha dalka xubinta ka ah Midowga Yurub ee deganaanshahaaga caadiga ah, goobtaada shaqada ama goobta xadgudubka lagu eedeeyay.

8.12 Ilaa xadka aasaaska sharciga ah ee habaynta macluumaadkaaga shakhsiyeed uu yahay ogolaansho, waxaad xaq u leedahay inaad ka noqoto ogolaanshahaas wakhti kasta. Ka noqoshada ma saameyn doonto sharcinimada ka-bixitaanka ka hor.

8.13 Waxaad ku isticmaali kartaa mid ka mid ah xuquuqdaada ee la xiriirta xogtaada shakhsi ahaaneed ogeysiis qoraal ah oo nagu soo wajahan AMA warqad iimayl ah AMA waraaqo taleefan ah, marka lagu daro hababka kale ee lagu sheegay qaybtan 8.

9. Faahfaahintayada 

9.1 Magacayaga oo buuxa waa CeeJay Software Limited

9.2 Waxaan ka diiwaan gashannahay Scotland lambarka diiwaangelinta SC390957, oo xafiiskayaga diiwaangashan yahay

Shirkadda CeeJay Software Limited waxay ku saleysantahay Maraykanka
23 Waddada Melville
Edinburgh
Scotland
EH3 7PE 

Lambarka Diiwaangelinta VAT GB 116 1130

9.3 Meesha ganacsigeena ugu muhiimsan waa CeeJay Software Limited, ciwaanka kore.

9.4 Waad nala soo xiriiri kartaa:

(a) boostada, ciwaanka boostada ee sare lagu sheegay; (b) addoo isticmaalaya mareegahayaga

https://ceejay.com;(c)

10. Wakiilka Midowga Yurub 

10.1 Wakiilkayaga ku jira Midowga Yurub marka la eego waajibaadka naga saaran sharciga ilaalinta xogta waa maamulahayaga oo waxaad kala xiriiri kartaa wakiilkayaga macluumaadka xiriirka sare.

11. Sarkaalka ilaalinta xogta 

11.1 Sarkaalka ilaalinta xogtayadu waa maamulahayaga, Mr Craig Laird Jamieson.

Shirkadda CeeJay Software Limited waxay ku saleysantahay Maraykanka
23 Waddada Melville
Edinburgh
Scotland
EH3 7PE 

Magacaaga sharciga ah

Waxaa saxiixay Craig Laird Jamieson

Waxa la saxeexay: 18ka Meey 2022

Diyaar ma u tahay inaad bilowdo?

Iyada oo bilaash ah 14 maalmood oo tijaabo ah Loop Backup

© 2022 CeeJay Software Limited. Xuquuqda oo dhan waa la dhawray
Loop Backup waa calaamad sax ama calaamad ah saamiyada CeeJay Software Limited