Kế hoạch và Đăng ký

Để sao lưu Microsoft Office 365 hoặc Google Workspace

Giá cho Loop Backup được tính vào ngày đầu tiên của mỗi tháng bằng Ghi nợ Trực tiếp cho mỗi người dùng mà bạn có sử dụng Loop Backup.

Không tính phí cho các thư mục chia sẻ hoặc cho SharePoint.

Giá hiển thị không bao gồm VAT.

£ 2.25

Mỗi người dùng / mỗi tháng

  • Cloud to Cloud Backup Google Workspace hoặc Microsoft (Office) 365
  • Email sao lưu, Danh bạ, Lịch, OneDrive, Drive, Thư mục, Máy tính, Chia sẻ Drive, Nhóm, SharePoint
  • Từ 1 đến 100,000 người dùng
  • Thiết lập miễn phí, không cần phần mềm

Sẵn sàng để bắt đầu?

Với 14 ngày dùng thử miễn phí Loop Backup

© 2022 CeeJay Software Limited. Tất cả các quyền được bảo lưu
Loop Backup là thương hiệu của CeeJay Software Limited